Uppdragsgivare

Med den tidigare erfarenhet som jag (Fredrik) besitter inom entreprenadverksamhet och byggprojektledning har uppdragsgivare/klienter varit följande:

  • Kommuner
  • Kommunala bolag
  • Landsting
  • Privata bolag
  • Konsultföretag
  • Privatpersoner

…vilka OSAK ämnar att ha ett fortsatt Gott samarbete med !

Geografiskt har företaget sin utgångspunkt från Mora, med varierande actionsradie för projektens belägenhet.

I fråga om avstånd till dessa ser vi inte några direkta begränsningar.

Detta då dagens teknik, möjliggör att en hel del arbeta utföras på distans.

Platsbesök görs dock såklart i erforderlig omfattning för ex. byggledningen om så önskas.