Projekt

OSAK ombesörjer samordning och kontinuerlig uppföljning av ditt byggprojekt hela vägen fram till ibruktagandet…

Med ursprunglig erfarenhet från att arbeta som entreprenör (utförare) till att bistå byggherrar i upphandling och samordning/styrning av projekt, kan följande olika typer av projekt listas där OSAK besitter erfarenhet och kompetens.

  • Vägarbeten (statliga och kommunala) inkl. trafikplatser
  • VA-arbeten i och utanför stadsmiljö (däribland större huvudledningar).
  • Centrumutvecklingsprojekt.
  • Industriområden (mark och byggnader).
  • Bostadsområden.
  • Nöjesparker.
  • Vattenverk.
  • Reningsverk.
  • Bergtäkter (sprängning/materialförädling).
  • Pålnings- och spontningsprojekt.