Din grundläggande rådgivare inom bygg- och anläggningsprojekt

Tjänster

OSAK tillhandahåller konsulterande styrning från idé, till slutbesiktigat objekt inom byggsektorn. Styrningens omfattning blir enligt kundens önskemål…

Projekt

Företagets specialitet är främst mark- och anläggningsprojekt, men vi besitter även erfarenhet i form av upphandling, ledning och kontroll av husbyggnadsprojekt. En ny kompetens som vi nu kan erbjuda, är framtagande av Byggkalkyler. Detta gör det möjligt att i ett tidigt skede och innan omfattande projektering påbörjas, beräkna kostnaden för byggprojektet.

Uppdragsgivare

Kundsegment, samt typ och storlek på projekt är inte begränsande i något sammanhang. Dock med undantag för överlåtelse-besiktningar i samband med husförsäljning.


Fokus på struktur och slutresultat!

Olika utförandemetoder med dess budgeterade kostnader vägs mot varandra i samråd med kund.

Med mångårig erfarenhet från byggbranschen ser vi i ett tidigt skede även till att planera för ett så logistiskt upplägg som möjligt för det kommande utförandet. Detta för att främja låg slutkostnad och bra marginal för både utförare och beställare…