Aktuella projekt

Utsiktstorn Naturum Dalarna

Upprättande av förfrågningunderlag, upphandling.
Projekteringsledning.

Fjällbäcken, Lindvallen

Exploatering av vägar och VA-system för Transtrands besparingsskog.
Projektledning.

Upprustning av yttre miljöer för bostadsområden – Mora

För Morastrand AB:s fastigheter.
Projektering, byggledning

Yttre miljöer – Mora kommun

Upprättande av drift- och skötselplaner för Mora kommuns gata – och parkmiljöer.

Ungdomshall för Mora IK på Prästholmen, Mora

Nybyggnad av träningsishall för ungdomsverksamhet.
Projektledning

Storsäterns ARV

Tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Kontrollansvar enligt PBL.