Aktuella projekt

Utsiktstorn Naturum Dalarna

Upprättande av förfrågningunderlag, för upphandling av ett nytt utsiktstorn på
Björkberget i Siljansnäs. Beställare Länsstyrelsen/Naturvårdsverket.
Projekterings- och projektledning.

Idre vattenförsörjning

Nya tryckstegringsstationer för dricksvatten till Idre Himmelfjäll.
Kontrollansvar enligt PBL.

Upprustning av yttre miljöer för bostadsområden – Mora

För Morastrand AB:s fastigheter.
Projektering, byggledning.

Storsäterns ARV

Tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Kontrollansvar enligt PBL.