Aktuella projekt

Starbo – Mora

Ombyggnad av fastighet, med anpassning från kontor till lägenheter.
Totalt nyskapas 4 st. lägenheter med en BOA mellan 95 – 115 m2.
Projektledning inkl. projektering för bygg, och samordning av övriga discipliner.
Beställare Stranden 9998 AB.

Exploateringsområdet Löva strand – Orsa

Projektledning för Orsa kommun avs. nytt bostadsområde angränsande Styversbacken.
För stunden hanteras samordningen i samband med framtagande av ny detaljplan.

Utsiktstorn naturum Dalarna

Upprättande av förfrågningunderlag (bygg), för upphandling av ett nytt utsiktstorn på
Björkberget i Siljansnäs. Beställare Länsstyrelsen/Naturvårdsverket.
Projekterings- och projektledning.

Anläggande av udde Gestrikland och GC-väg – Rättvik

Upprättande av förfrågningsunderlag, i form av administrativa föreskrifter
och mängdförteckning till en blivande anläggningsentreprenad för Rättviks kommun.

Upprustning av yttre miljöer för bostadsområden – Mora

För Morastrand AB:s fastigheter.
Projektering (markritningar, mängdbeskrivningar), byggledning.