Aktuella projekt

Västra Ärnäs Industriområde

Exploatering av vägar och VA-system för utökning av bef. industriområde.
Byggledning inkl. projektering för Mark, och samordning av övriga discipliner.
Beställare Lima Besparingsskog.

Industribageri, Älvdalen

Projekteringssamordning för ett industribageri i Mjågen.
Beställare Rojsek Fastigheter AB.

Idre Himmelfjäll

Fastighetsansvarig. Konsulterande i bygg- och anläggningsfrågor.
Behjälplig med bygglovsansökningar, upphandlingar och projektledning.
Beställare Idre Himmelfjäll Resort och Destination Idre AB.

Morkullan. Ombyggnad av lokal till bostad

Upprättande av förfrågningsunderlag, i form av administrativa föreskrifter och byggbeskrivning.
Beställare Morastrand AB.

Slipstenen Orsa

Kontrollansvarig enl. PBL för ett särskilt boende.
Beställare Orsa Lokaler AB .