Aktuella projekt

Älvdalsskolan

Nybyggnation av skola.
Kontrollansvar enligt PBL.

Ombyggnation av Jalas Arena – Mora

Restaurering och ombyggnation av ishall.
Projektledning

Markanläggningar och inflygningsstöd för
Scandinavian Mountains Airport

Nybyggnation av internationell flygplats.
Kontrollansvar (mark) enligt PBL, projektstöd, byggledning, samordning.

Upprustning av yttre miljöer för bostadsområden – Mora

För Morastrand AB:s fastigheter.
Projektering, byggledning

Yttre miljöer – Mora kommun

Upprättande av drift- och skötselplaner för Mora kommuns gata – och parkmiljöer.

Träningsishall för Mora IK på Prästholmen, Mora

Nybyggnad av träningsishall för ungdomsverksamhet.
Projektledning

Mora brandstation

Nybyggnad av brandstation.
Kontrollansvar enligt PBL.